INTEGRITETSPOLICY

– Så här behandlar Tida Reklam AB personuppgifter:

Tida Reklam AB (556729-3849) behandling av personuppgifter sker enligt vid var tidpunkt gällande lagstiftning. Det innebär bland annat att Tida Reklam AB skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy samt besöka www.datainspektionen.se för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss.

 
 
Denna integritetspolicy beskriver hur Tida Reklam AB behandlar dina personuppgifter.

 
Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Tida Reklam AB, org.nr. 556729-3849, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

 
Hur får Tida Reklam AB dina personuppgifter?
Tida Reklam AB samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du exempelvis blir kund hos oss, kontaktar oss via e-post, ansöker om arbete hos oss, eller i övrigt använder dig av våra tjänster.

Tida Reklam AB kan även få personuppgifter från andra källor än från dig. Uppgifterna kan komma från exempelvis offentliga handlingar, underleverantörer, Skatteverket etc.

 
Vilka uppgifter behandlas?
Tida Reklam AB behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och/eller inhämtas av oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter, personnummer / organisationsnummer och bankuppgifter.
 

Varför behandlar Tida Reklam AB uppgifter om dig?
Dina personuppgifter kan komma att behandlas av Tida Reklam AB för bland annat följande ändamål:

• fullgöra våra åtaganden gentemot dig,
• hantera och administrera ev. reklamationer
• använda för att kontakta dig,
• erbjuda användare behörighet till t ex hemsidor (inloggningsuppgifter)
• använda som underlag vid fakturering och bokföring,
• hantera och administrera arbetsansökningar,
• använda för kundundersökningar,
• använda för att erbjuda nya avtal/tjänster.
 

När har Tida Reklam AB rätt att behandla dina personuppgifter?
Tida Reklam AB har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig eller om du har lämnat samtycke till behandlingen. Tida Reklam AB kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.


Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter används av Tida Reklam AB och Tida Reklams AB personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om vi inte är skyldiga att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Tida Reklam AB.


Överföring till tredje land
Tida Reklam AB överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

 
Hur länge sparar Tida Reklam AB dina personuppgifter?
Tida Reklam AB sparar dina personuppgifter så länge du är kund hos oss eller enligt gällande lag t ex arkivlagen och bokföringslagen.


Vad har du för rättigheter?
Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera dina uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadagat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss behandla dina personuppgifter. 

Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:
Tida Reklam AB
Box 102
522 23 Tidaholm


Hur skyddas dina uppgifter?
Tida Reklam AB arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.


Cookies
Tida Reklam AB webbplats använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. Vi använder framförallt cookies för att samla in statistik om användarnas besök och för att förbättra upplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val du gör på vår webbplats sparas. Men vi använder oss även av cookies för viss typ av marknadsföring. Du kan läsa mer om vår användning av cookies på vår webbplats.


Uppdatering av denna integritetspolicy
Tida Reklam AB gör löpande ändringar i denna integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på webbplatsen www.tidareklam.com/gdpr


Kontaktinformation
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter. Vår kontaktinformation hittar du på vår hemsida: tidareklam.com

 
Denna integritetspolicy är gällande fr.o.m. 25/5 2018.
 • Öppettider under sommaren

  2024-06-16
  Vi har semesterstängt 8-28/7 (v. 28-30). Under v. 27 och 31 har vi begränsad bemanning....
 • Plunta med tryck

  2024-05-23
  Hökensås Sportfiske har många olika giveaways som deras kunder kan köpa i...
 • Tidaholms-Guidens sommarnummer delas nu ut...

  2024-05-21
  Under tiden 21-26/5 delas Tidaholms-Guiden ut till alla hushåll och företag i både...
 • Nya roll-uper till Anva Titech

  2024-05-20
  Två nya roll-uper till Anva Titech fick vi i uppdrag att producera. Det var dessutom...
 • Ny skylt på Ulvesborg

  2024-05-16
  Rudbecksgymnasiet ville uppdatera sin befintliga skylt på Ulvesborg. Vi fick i uppdrag att...
 • Mer nyheter »